HGSS

Županijska vježba CZ-a “Lovka2022”

Na području izletišta Renovo kod Šarengrada, 28. listopada održana je terenska vježba operativnih snaga sustava Civilne zaštite vukovarsko-srijemske županije. 

Scenarij vježbe bio je spašavanje i pronalazak putnika brodice koja je potonula uslijed nevremena te su provjeravani kapaciteti, opremljenost, educiranost, uvježbanost, spremnost i koordiniranost  u spašavanju na vodi i iz vode te u potraga za nestalim osobama. Vježba je uspješno odrađena i svi su ciljevi ispunjeni.
Na vježbi su sudjelovali Lučka kapetanija Vukovar, Klub podvodnih aktivnosti Vukovar , JVP Ilok , DIP – RCZ Osijek, interventni tim Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije, Zavod za hitnu medicinu, Postaja granične policije Ilok, Postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Iloka, lovačka i športsko ribolovna društva, centar 112, Civilna zaštita vukovarsko-srijemske županije i HGSS stanica Vinkovci uz pomoć tri potražnja tima Osijek, Slavonski Brod i Orahovica.