HGSS

Vježba speleospašavanja HGSS Stanice Rijeka

U subotu, 11.09.2021, sedamnaest članova HGSS Stanice Rijeka odradilo je vježbu spašavanja unesrećene osobe iz speleološkog objekta.

Vježbom speleospašavanja nastoji se simulirati stvarna situacija spašavanja unesrećene osobe iz speleološkog objekta. Tako je i cilj ove vježbe bio izvlačenje speleologa s dna jame “Bilove ponikve”, s dubine od 140 m.

U okviru vježbe izrađeno je jedanaest sistema za izvlačenje sačinjenih od tirolskih prečnica, protuutega te sistema Sv. Bernard.

Vježba speleospašavanja jedna je od pet obveznih godišnjih vježbi HGSS Stanice Rijeka. Služi za ponavljanje i usavršavanje znanja gorskih spašavatelja kao i obuku novih članova koje se upoznaje s osnovama tehnika speleospašavanja unutar jamskih sustava.