HGSS

Vježba operativnih snaga civilne zaštite Općine Pušća

HGSS Stanica Samobor, kao jedna od temeljnih operativnih snaga, sudjelovala je u vježbi operativnih snaga civilne zaštite Općine Pušća.

Vježba OS CZ Općine Pušća održana je prošlu nedjelju, 1. svibnja 2022. g. Cilj vježbe bio je uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga CZ-a i drugih sudionika u sustavu CZ-a na području Općine Pušća. Zadaci vježbe bili su provjera koordinacije svih sudionika civilne zaštite u uvjetima elementarnih nepogoda i drugih nesreća, provjera sustava uzbunjivanja pripadnika Postrojbe opće namjene i Povjerenika CZ Pušća, upoznavanje s načinima pretraživanja terena i upoznavanje s ustrojstvom i načinom rada pripadnika HGSS-a.

Scenarij vježbe napravljen je prema stvarnom događaju kada je nastala potreba za pronalaskom i zbrinjavanjem sredovječnog muškarca koji je nestao u šumu Dubrava u Pušćanskoj Dubravi.

U vježbi su sudjelovali Stožer CZ Općine Pušća, Postrojba opće namjene, povjerenici i zamjenici povjerenika CZ i DVD Marija Magdalena.