HGSS

Vježba Odjela za ronilačko spašavanje HGSS-a

Vježba Odjela za ronilačko spašavanje HGSS-a održala se u Slavonskom Brodu od 20. do 22. listopada.

U vježbi su sudjelovala 22 pripadnika HGSS-a, od toga 16 ronilaca iz stanica Split, Karlovac, Vinkovci i Slavonski Brod.

Ronioci su provodili vježbe orjentacije, potrage, rada sa full face maskama s komunikacijom te upravljanja podvodnim dronom na lokacijama Jezero Petnja, rijeka Sava te bazeni Slavonski Brod. Znanja su razvijena i kroz održana edukativna predavanja.

Vježba je značajno doprinijela unaprijeđenju spremnosti ronilačkih timova HGSS-a ali i jačanju timskog duha među njima.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali i pomogli u organizaciji ove akcije.