HGSS

Vježba na Jadru u Solinu

HGSS Stanica Split održala je pokaznu vježbu na rijeci Jadro u Solinu, kraj Gospinog otoka.

U prvom dijelu vježbe, sudionici su prezentirali način potrage za utopljenikom uz pomoć plovila navezanog na konope, ronioca, ekipe spašavatelja na plovilu kao i na kopnu, te potražnog psa s vodičem.

Prezentirala se i vježba transporta ljudi i opreme preko rijeke pri čemu se koristila dijagonala i tirolska prečnica. Tom prigodom na obali je prezentirana i kompleksna oprema koju koriste spašavatelji kao i specijalno vozilo Unimog. Čitavu vježbu sa zanimanjem su pratili brojni građani. Bila je to atraktivna i nadasve uspješna vježba koja je prezentirala rad i vještine spašavatelja s brzih voda i poplava.

Naposljetku, u prostorijama Stanice Split u Majdanu, okupili su se predstavnici grada Solina, Županije, Hrvatskih voda, javne ustanove, udruga vezanih uz rijeku Jadro, ekologiju i slično, te je održana i prezentacija o potencijalu rijeke Jadro kao poligona za sport, obuke i vježbe spašavanja bez negativnog utjecaja na okoliš, kao i prezentacija o poplavama.