HGSS

Uspješna provedba projekta „HGSS Stanica Bjelovar – intervencije nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije“

HGSS Stanica Bjelovar uspješno je provela projekt „HGSS Stanica Bjelovar – intervencije nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije“.

Projekt je pokrenut od strane Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova, a financiran iz Fonda solidarnosti Europske Unije u iznosu od 63.050,44 kn.

Tim sredstvima pokriveni su troškovi interventne nabave opreme za spašavanje, zaštitne opreme i popravka oštećenja na vozilu koje je Stanica imala tijekom intervencija nakon potresa na području Sisačko-moslavačka županije 2020/2021 godine.