HGSS

Tradicionalni uskršnji pohod na Kalnik

Na Uskršnji ponedjeljak, 10. ttavnja u 9 sati, krenuo je tradicionalni Uskršnji pohod na Kalniku u organizaciji PD Kalnik.

Ovogodišnja trasa pohoda je bila od Klanca Šokot – greben Sljeme – Prekrižje – južna strana Poučne staze – Planinarski dom na Kalnik u duljini od 11 kilometara.

U pohodu je sudjelovalo stotinjak planinara. Na dijelu trase kod Wilhelmove kuće bio je organiziran domjenak sa grahom i pićem.

HGSS Stanica Koprivnica osiguravala je pohod sa 9 članova i 3 vozila, a potrebe za intervencijom nije bilo.