HGSS

Tečaj vožnje i upravljanja terenskim vozilima

Tečaj je koncipiran na način da se promovira sigurna terenska vožnja, prepoznavanje i izbjegavanje rizičnih situacija te izlaz iz njih ukoliko je potrebno.

Na području SKOK (Skladišno obučni kompleks) Jamadol u Karlovcu od 27. do 29. listopada održan je tečaj vožnje i upravljanja terenskim vozilima. Tečaj je započeo predavanjima i upoznavanjem s teroretskim gradivom nakon čega su održane praktične radionice.

Tečajci su imali priliku iskusiti najčešće situacije s kojima se mogu susresti u akcijama spašavanja te pravilne postupke korištenja motornog vitla i sistema kojima si mogu pomoći. Na kraju tečaja polaznici su morali pokazati sva stečena znanja na stazi za vježbanje.