HGSS

Komisija za medicinu spašavanja

Komisija za medicinu spašavanja osnovana je 2003. godine. Njezina glavna zadaća je edukacija članova HGSS-a iz znanja i vještina pružanja prve pomoći na svim razinama školovanja unutar HGSS-a.

Članovi Komisije svake godine educiraju oko stotinu novoprimljenih članova HGSS-a, a još toliko ranijih članova prođe tečaj obnove znanja. Sudjelujemo na ukupno pet tehnička tečaja godišnje (tri ljetna i dva zimska) kako bi provodili edukaciju iz prve pomoći i tijekom simuliranih akcija što ukupno znači da članovi Komisije godišnje sudjeluju u edukaciji tristotinjak članova HGSS-a. Razvojem Komisije i stručnim usavršavanjem članova dostignuta je visoka razina posebnih medicinskih znanja i vještina te njihov prijenos na sve članove HGSS-a. Članovi Komisije educiraju se na međunarodnim tečajevima i kongresima gorske medicine.

Plan i program tečaja Prve pomoći u planinama i nepristupačnim područjima i program obnove znanja i vještina prepoznati su i priznati 2017. od Ministarstva zdravstva i tadašnje Državne uprave za zaštitu i spašavanje čime je omogućeno izdavanje službene potvrde članovima HGSS-a o stečenim specifičnim znanjima iz prve pomoći koja se primjenjuju u uvjetima rada HGSS-a. Trenutno HGSS broji 50 medicinara u svojim redovima, podjednak je broj liječnika i medicinskih sestra/tehničara. Svi su članovi Komisije, međutim operativno tijelo Komisije čini uži sastav Komisije koji broji 7 članova. Članovi Komisije su u različitim fazama školovanja unutar same Komisije, tako imamo 11 instruktora medicine spašavanja, 15 kandidata za instruktora i ostale članove Komisije. U budućnosti planirano je daljnje usavršavanje članova Komisije, njihovo napredovanje i uključivanje u rad službe.

Unutar Komisije nalazi se i Odjel ITLS-a (International Trauma Life Support). ITLS je međunarodna licenca koja se stječe nakon završenog tečaja zbrinjavanja traumatiziranih osoba u izvanbolničkim uvjetima. HGSS je 2003. bio prva gorska služba spašavanja svijeta koja je uvela ITLS licencu i omogućila svojim članovima, ali i svim medicinskim djelatnicima u Hrvatskoj stjecanje te međunarodne licence. Do danas je u Hrvatskoj edukaciju ITLS-a završilo je oko 3500 osoba.

Zanimljivosti: 5.veljače 2011. na Sljemenu je zabilježena prva uspješna reanimacija uz pomoć AVD-a od strane članova HGSS. To je prva u Hrvatskoj zabilježena uspješna reanimacija AVD uređajem koji je dodijeljen civilnoj udruzi ili postavljen na javnom mjestu. Unesrećeni je završio kasnije liječenje bez posljedica.

2018. na Papuku ponovljen je uspjeh i još je jedan život spašen uporabom AVD-a zahvaljujući članovima HGSS-a.

Zabilježene su i brojni drugi svijetli primjeri uspješnog pružanja osnovne i napredne prve pomoći u svim vrstama spašavanja, od helikopterskog, stijenskog, speleološkog do spašavanja u zimskim uvjetima i na divljim vodama. Zahvaljujući edukaciji naših članova i sudjelovanju članova Komisije u tim akcijama spašeni su brojni životi.

Kontaktirajte nas

pročelnik

Matija Kranjčević

e-mail

medkom@hgss.hr