HGSS
backhills

Stanica Samobor

Nakon osnivanja Gorske službe spašavanja Planinarskog saveza Hrvatske 1950. godine, pokreću se aktivnosti za osnivanjem službe spašavanja u Samoborskom gorju i okolici. 1. veljače 1956. godine u Samoboru je osnovana stanica GSS-a, što ju čini prvom i ujedno najstarijom stanicom GSS-a prema teritorijalnom načelu.

Od svog početka Stanica GSS Samobor preuzima održavanje ranije uspostavljenih obavještajnih točaka u planinarskim domovima, provodi stalna dežurstva, sudjeluje u svim društvenim aktivnostima, opskrbljuje obavještajne točke sanitetskim materijalom i opremom za potrebe spašavanja, te održava trajnu suradnju sa svim službama koje skrbe o sigurnosti i pomoći kod nesreća.

Danas HGSS stanica Samobor djeluje na području Zagrebačke županije, u 13 jedinica lokalne samouprave koje čine četiri grada (Jastrebarsko, Samobor, Sv. Nedelja i Zaprešić) i devet općina (Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Krašić, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik i Žumberak). Prirodna i demografska obilježja te zaštićena područja u zoni odgovornosti čine uz Park prirode „Žumberak – Samoborsko gorje“ i šire područje Žumberačkog gorja i Zaprešičkog prigorja.

Članovi Stanice redovito osiguravaju sve organizirane planinarske i rekreacijske pohode po Samoborskom gorju i Žumberku, te redovito provode stanične vježbe i dežurstva na svim aktivnostima u Samoborskom gorju. Uključuju se u aktivnosti (obuku i vježbe) koje provodi HGSS kroz svoje stručne komisije. Naši članovi rade i na inovacijama opreme za spašavanje. Vatroslav Jakobović i Rino Balić osmislili su model speleo bivka za zbrinjavanje unesrećenih u podzemlju, bivak Vatino, kojeg je Komisija za speleo-spašavanje uvrstila u standardnu speleo-spasilačku opremu.

Članstvo Stanice čini 35 volontera od kojih su 13 gorskih spašavatelja (10 aktivnih i 3 pričuvnih) te 8 spašavatelja i 14 pripravnika.

U svrhu potrage za nestalim osobama unutar Stanice aktivno djeluje troje voditelja potrage, dva potražna tima s IRO ispitom te tri licencirana upravitelja bespilotnim letjelicama i 6 kartografa. Specijalnost unutar stanice čine pet spašavatelja na brzim vodama i u poplavama. Među članstvom djeluje troje liječnika.

Svi aktivni članovi obučeni su za pružanje prve pomoći u ne urbanim i na teško pristupačnim terenima, a njih šestero ima međunarodnu ITLS licencu.

Članovi čine specijalističku postrojbu CZ Grada Samobora. Pročelnik Stanice je od 2004. godine član Stožera CZ Grada Samobora, predstavnici stanica su članovi Stožera CZ Zagrebačke županije i gradova Jastrebarsko, Zaprešić i Sveta Nedjelja, te općinskih Stožera CZ navedenih općina . Vrlo dobra je suradnja s Nadzornom službom Javne ustanove Park Prirode «Žumberak – Samoborsko gorje».

Pročelnici stanice Samobor:
Viktor Očić – 1.2.1956. -10.6.1958.
Božo Ružić 1958.- vd pročelnika
Bogdan Cvek 1958. – 1969.
Željko Bišćan 1970. – 13.9. 1972.
Darko Bišćan 13.9. 1972. – 10.1.1989.
Vladimir Novak 10.1.1989. – 25.1.2010.
Vatroslav Jakobović 25.1.2010. – 12.3.2018.
Nikola Tot 12.3.2018. – danas

Kontaktirajte nas

Pročelnik

Nikola Tot

Adresa

Ulica Ivana Gundulića 36, 10430 Samobor