HGSS
backhills

Stanica Rijeka

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Rijeka osnovana je 12. lipnja 1960. godine.
Osigurava i djeluje na području Kvarnerskih otoka i priobalja Primorsko-goranske županije te pokriva područje 27 jedinica lokalne samouprave.

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Rijeka osnovana je 12. lipnja 1960. godine.
Osigurava i djeluje na području Kvarnerskih otoka i priobalja Primorsko-goranske županije te pokriva područje 27 jedinica lokalne samouprave.
Baza Stanice nalazi se u Rijeci te ima formirane dvije obavještajne točke na teže dostupnim lokacijama – otoci Lošinj i Rab, dok je za potrebe dežuranja u zimskim uvjetima formirana interventna baza na Platku.

HGSS Stanica Rijeka broji trenutno 49 članova, od toga:
37 gorskih spašavatelja
4 pripravnika za gorske spašavatelje
8 suradnika
Unutar gorskih spašavatelja postoji:
1 instruktor HGSS-a
5 letača spašavatelja za rad i spašavanje s helikopterom
3 vodiča sa 3 službena potražna psa
2 liječnika
8 spašavatelja na brzim vodama i poplavljenim područjima
24 licenciranih ITLS spašavatelja
25 licenciranih ERC spašavatelja
1 ronilac za speleoronilačko spašavanje i spašavanje sa velikih dubina
23 ronioca R1-R3
5 rukovoditelja potražnih akcija spašavanja za nestalim osobama”

Kontaktirajte nas

Pročelnik

Marko Andrić

Adresa

Franje Matkovića 7a, Rijeka

Društvene mreže