HGSS
backhills

Stanica Orahovica

HGSS Stanica Orahovica osnovana je 2012. godine jedna od dvadeset pet ustrojstvenih i teritorijalnih jedinica Hrvatske gorske službe spašavanja. Kadrovski ekipirana, opremljena i osposobljena djeluje na području Virovitičko-podravske županije smještene na sjevernoj strani Papuka, između obronaka Krndije i Bilogore te rijeke Drave.

S ciljem što veće operativnost, Stanica djeluje kroz tri ispostave: Orahovica, Slatina i Virovitica.

Organiziranjem, unapređivanjem i obavljanjem djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima, kao i u drugim izvanrednim okolnostima u Stanici Orahovica aktivno se bavi dvadeset i šest volontera: četiri gorska spašavatelja, deset spašavatelja i dvanaest pripravnika, a četiri su člana u pričuvnom sastavu.

Prirodno okruženje, postojeće ugroze, demografska slika, a ponajviše analiza stvarnih akcija usmjerile su razvoj i specijalizaciju Stanice prema potragama i poplavama. Tako unutar članstva postoje dva licencirana K9 potražna tima, a još su dva u sustavu školovanja. Četiri člana školuju se za voditelja potraga, a pet za kartografe, jedan je upravitelj bespilotnim sustavom. Šesnaest članova tehničari su spašavatelji na brzim vodama i u poplavama s međunarodnom RESCUE 3 licencom. Stanica ima jednog instruktora medicine spašavanja na nepristupačnim terenima, a deset je članova s položenim International Trauma Life Support (ITLS) tečajem.

Velik dio vremena, znanja i energije Stanica Orahovica ulaže u preventivni rad kroz edukacije, radionice i različite oblike informiranja usmjerene prema lokalnom stanovništvu s naglaskom na faktor sigurnosti tijekom boravka u prirodi. Prolaze ih planinari, biciklisti, nadzornici prirode, ali i vrtićke skupine i školarci. Brojna su dežurstva na organiziranim planinarskim pohodima i sportskim događanjima u brdsko planinskom području i na rijeci Dravi.

S Parkom prirode Papuk, koji zauzima najveći dio neurbanog područja u zoni odgovornosti Stanice, provode se aktivnosti zaštite i očuvanja posebno zaštićenih prirodnih lokaliteta.

Stanica je aktivan sudionik sustava civilne zaštite Virovitičko-podravske županije.

Do danas HGSS Stanica Orahovica bila je uključena u više međunarodnih projekata: Epicuro, Cipras, te nacionalnih: Geopriče Unesco geoparka i Mladi za održivu zajednicu. Projekte Stanice financirali su HEP i Hrvatska lutrija.

Kontaktirajte nas

pročelnik

Damir Štefanac

Adresa

Trg sv. Florijana 2, Orahovica

Društvene mreže