HGSS

Stanice Makarska i Split u obrani sela Kokorići od poplave

U ponedjeljak, 7. prosinca, od strane Grada Vrgorca, HGSS Stanica Makarska angažirana je kako bi pomogla stanovništvu sela Kokorići koji su ostali odsječeni u sred poplave.

Tri člana Stanice Makarska i jedan član Stanice Split sa jednim plovilom do kasno u noć borili su se sa vodostajem koji je rastao iz sata u sat velikom brzinom. Spašavatelji su bili na dispoziciji za sve potrebe lokalnog stanovništva, izrađivali su se nasipi i prevozile potrepštine. HGSS ostaje na terenu sve dok se situacija ne primiri i vodostaj bude u opadanju.