HGSS

Stanica Zagreb u akciji čišćenja Medvednice

U subotu 17. travnja 2021., članovi HGSS stanice Zagreb sudjelovali su u akciji čišćenja koju je povodom Dana planeta Zemlje i svog 40. rođendana organizirala Javna ustanova Park prirode Medvednica.

Čistilo se na četiri lokacije na Medvednici i napravio se velik posao. Sa svake je lokacije odvezen barem jedan kamion smeća svih vrsta.

Ovim smo još jednom pokazali našu predanost prirodi i želju da nam ostane čista, jer nam je ona najbolje utočište od današnjeg stresnog i nezdravog načina života.

Pođimo u prirodu, a svoje smeće ostavimo tamo gdje mu je mjesto!