HGSS

Stanica Šibenik u akciji obilježavanja Europskog tjedna kretanja

HGSS stanica Šibenik 19. i 20. rujna priključila se akciji NP "Krka", u sklopu obilježavanja Europskog tjedna kretanja, u organizirano vođenoj turi na poučnoj pješačkoj stazi Stinice - Roški slap.

Po dolasku na Roški slap, nakon kraćeg odmora i prezentacije rada HGSS-a, vođena tura nastavila je stazom uz ploču do Oziđane pećine pa se vratila na početnu poziciju organiziranim prijevozom.

Manifestaciju Europski tjedan kretanja organizira Europska unija, Environment DG, s ciljem da se produbi svijest javnosti i potaknu aktivnosti građana protiv zagađenja okoliša uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama, a samim tim poboljša kvaliteta života stanovnika europskih gradova.