HGSS

Spašavanje ozlijeđene planinarke sa Crnopca

Na poziv centra 112 koji je 8. kolovoza stigao od unesrećene domaće planinarke sa Crnopca na Velebitu, trinaest spašavatelja stanice Zadar krenulo je u pomoć.

Čim je prva ekipa stigla do mjesta nesreće i zbrinula osobu koja je iščašila lakat pozvan je helikopter. Radi se o iznimno nepristupačnom, krškom terenu i izvlačenje osobe bilo bi za nju dugotrajno i mučno. Helikopter je planinarku usprkos pojačanoj buri vitlom podigao i prebacio do zračne baze Zemunik, gdje ju je dočekala Hitna medicinska pomoć.