HGSS

Spašavanje na Dinarskoj ferati

Dana 23.08.2020. u 17:05h Stanici Šibenik dolazi dojava pročelnika Stanice Split da se na ferati na Dinari nalazi osoba koja je dehidrirala, iznemogla i ne zna gdje se nalazi.

U akciju odmah kreće tim HGSS Stanice Šibenik iz Knina i ubrzo pronalazi osobu. Osoba je sjedila te je ustanovljeno da se ne može samostalno spustiti u podnožje ferate. U 17:45 akciji se pridružuje još članova jer je onemoćalu i iscrpljenu osobu potrebno spustiti niz veliku strminu. Tehnikom absajla osoba je spuštena u podnožje, a akcija završila u 22:05 kada je ista predana svojim kolegama sa kojima je došla na Dinaru.

U akciji spašavanja sudjelovalo je šest pripadnika Stanice Šibenik i četiri pripadnika Stanice Split ispostava Sinj.