HGSS

Radionica Zadrana u dječjem ljetnom kampu u Obrovcu i akcija na Kudinom mostu

U subotu, 03. srpnja, HGSS Stanica Zadar održala je cjelodnevnu radionicu sa djecom koja sudjeluju u ljetnoj školi tehničke kulture organizirane ove godine u Obrovcu u trajanju od 7 dana.

Osim sa HGSS-om, djeca imaju radionice iz fotografije, robotike, astronomije, raketnog modelarstva i aviomodelarstva. Ljetna škola tehničke kulture jedinstvena je škola tehničkih aktivnosti jer uključuje visoku razinu tehničkog opismenjavanja djece u različitim područjima tehničke kulture. Zajednica u prirodnom ambijentu organizira edukativan program za djecu te tako potiče kreativan rad, stvaralaštvo i zajedništvo.

Tri člana HGSS Zadar djeci su predstavili dio opreme s kojom spašavaju, upoznali ih sa načinom rada HGSS-a, a kroz praktične radionice djeca su učila ukapčati uže u komplete, vezivati čvorove, raditi sa lavinskim primopredajnikom, sastaviti nosila UT-2000, imobilizirati ozljede udlagama…

Na postavljenom penjačkom smjeru uz rijeku Zrmanju na šetnici koja vodi do Jankovića buka djeca su se okušala i u sportskom penjanju.

Za vrijeme trajanja Ljetne škole tehničke kulture u Obrovcu Stanici Zadar stiže poziv posredstvom centra 112 o osobi koja traži pomoć na Kudinom mostu. Članovi koji su sudjelovali u školi bili su najbliži lokaciji i imali su svu opremu potrebnu za spašavanje. Odmah su se uputili na mjesto poziva. Još tri člana kreću iz Zadra i jedan iz Starigrada sa kolegom planinarom. Kako osoba nije bila previše udaljena od parkirališta gdje je pozvana HMP, troje spašavatelja uspijevaju je prenijeti UT 2000 nosilima te se ostatak ekipe opoziva. Osoba je predana medicinskom osoblju na daljnju skrb, a troje spašavatelja se vraća na radionice ljetne škole.