HGSS
backhills

Sigurna HR

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je odluku o financiranju projekta Sigurna.hr, koji je započeo s provedbom na dan potpisa ugovora 29.kolovoza 2019. godine.

Projektom se nastoji podići razina spremnosti HGSS-a uzimajući u obzir trajne ugroze koje prijete društvu te isto tako trenutnu razinu spremnosti stručnih timova koji djeluju u okviru HGSS-a, a specijalizirani su za spašavanja u slučajevima potresa i poplava koji su identificirani kao ključni rizici u skladu s rezultatima Procjene rizika od katastrofa za RH 2015. Također, projektom se adresira problem neadekvatne te nedovoljno opremljene infrastrukture za trening i obuku. Izgradit će se potrebni kapaciteti za obuku i uvježbavanje spašavatelja na poligonima čime će se osigurati održivost i daljnje unaprjeđenje spašavateljskih timova. Planirana je nabava opreme za ukupno 382 spašavatelja i održavanje 16 različitih obuka za ukupno 61 spašavatelja te nabava zajedničke opreme i vozila po stanicama. Po dovršetku projekta očekuje se bolja spremnost 52 tima za spašavanje koja djeluju u okviru 22 stanice i 3 komisije HGSS-a. Podizanjem razine spremnosti direktno se doprinosi podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama, te povećanju kapaciteta nacionalnog sustava sigurnosti. Za vrijeme projekta HGSS će kontinuirano provoditi aktivnosti osvještavanja i informiranja javnosti kako bi se pružile relevantne informacije koje mogu biti od presudne važnosti u trenutku opasnosti.

Vrijednost projekta:

 • Ukupna vrijednost projekta: 29.887.090,56 HRK
 • Iznos sufinanciranja EFRR (85%): 25.404.026,97 HRK
 • Iznos sufinanciranja HGSS (15%): 4.483.063,59 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

 • Početak provedbe: 29.07.2019.
 • Završetak provedbe: 29.07.2022.
 • Trajanje projekta: 36 mjeseci

Specifični cilj:

 • Opremanje i obuka specijaliziranih timova za spašavanje koji djeluju u okviru svojih Stanica i osiguravanje potrebnih alata za preventivno djelovanje i reakcije u slučajevima pojave katastrofa.
 • Osiguravanje infrastrukturnih kapaciteta za trening i obuku specijaliziranih timova za spašavanje na vodama i u potragama
 • Povećati razinu svijesti u svim dijelovima RH o važnosti preventivnog djelovanja i reakcija u slučajevima pojave katastrofa

Očekivani rezultat:

 • Ojačani kapaciteti 52 tima za spašavanje koji djeluju u okviru 22 stanice i 3 komisije HGSS-a kroz nabavu opreme za ukupno 382 spašavatelja te 16 različitih obuka/treninga za ukupno 61 spašavatelja u okviru 3 glavne skupine timova
 • Izvršeni infrastrukturni radovi i opremljena 3 infrastrukturna objekta za povećanje kapaciteta odgovora na krizne situacije i katastrofe:
  • Adaptacija i opremanje infrastrukture za potrage Vukovar (vrijednost:1.521.361,64 HRK): poligoni za spašavanje iz dubine i visine i obuku potražnih timova.
  • Opremanje objekta u Delnicama za edukaciju potražnih timova (vrijednost: 252.162,64 HRK): opremanje postojećeg objekta za obuke potražnih timova za spašavanje iz ruševina
  • Uređenje poligona za obuku za spašavanje na poplavama i brzim vodama Donja Dubrava (vrijednost: 4.451.125,00 HRK) – poligon za obuku za spašavanje na poplavama i brzim vodama u kanalu hidroelektrane Dubrava.
 •  Informirana šira javnost (uključujući opće stanovništvo o važnosti preventivnog djelovanja i reakcija u slučajevima pojave katastrofa) (Događanja: Konferencije i dani otvorenih vrata).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • Adaptacija i opremanje infrastrukture za vježbe i obuku spašavatelja u Vukovaru, Delnicama i Donjoj Dubravi
 • Osposobljavanje članova specijaliziranih timova i instruktora
  • Obuke spašavatelja na poplavama i divljim vodama:
  • Obuke spašavatelja za spašavanje iz ruševina
 • Opremanja spašavateljskih timova:
  • Potražnih timova za spašavanje iz ruševina
  • Oprema za divlje vode i poplave
  • Oprema za potrage
  • Medicinska oprema
  • Vozila i plovila

Projekt Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna.HR sufinanciran je iz operativnog programa Konkurentnost i kohezijaPrioritetna Os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima, Specifičnicilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja ka-tastrofama.

Kontakt osobe:

 • Jelena Gurdulić Ihas
  • voditeljica projekta Sigurna.hr
  • Hrvatska gorska služba spašavanja
  • Galovićeva 8, 10000 Zagreb
  • Email: jelena.gurdulic@hgss.hr
  • Mob: +385 98 329 451
 • Mario Grabarić
  • asistent na projektu Sigurna.hr
  • Hrvatska gorska služba spašavanja
  • Galovićeva 8, 10000 Zagreb
  • Email: mario.grabaric@hgss.hr
  • Mob: +385 99 7013926