HGSS

Preventivne aktivnosti na rijeci Dobri u Ogulinu

HGSS Stanica Ogulin već je treći dan u pripravnosti zbog visokog vodostaja rijeke Dobre, ali i ostalih rijeka na njihovom području djelovanja.

Jučer, 17. rujna je pripadnike HGSS Stanice Ogulin angažirao stožer CZ grada Ogulina. Potrebno je bilo očistiti naplavine koje su se nalazile kod Đulinog ponora.
U ovoj preventivnoj akciji pripadnici HGSS-a pomogli su u vađenju i odvozu punih 20 kamiona punih naplavina (procjena je oko 350 m3 smeća) kojeg je Dobra donijela iz svog gornjeg toka. Naplavine i otpad zapnu u Đulinom ponoru, te zbog toga se rijeka Dobra izlije iz korita i poplavi Grad Ogulin.

U ovoj akciji sudjelovalo je 18 članova HGSS Stanice Ogulin s četiri čamca, a pritom je korištena sva nama raspoloživa oprema za spašavanje sa divljih voda i poplavljenih područja.