HGSS

Potraga Stanice Delnice na području južne skupine Samarskih stijena

U subotu, 14. studenog, Stanica Delnice u 16:25h prima poziv od strane člana HGSS Stanice Rijeka o mogućoj potražnoj akciji na području južne skupine Samarskih stijena.

Kako navodi, po vraćanju sa Vihoraškog puta nailazi na grupu planinara koji traže svoje prijatelje koji su se u južnoj skupini odvojili od ostatka grupe te se nisu vratili na dogovoreno mjesto.
Pošto ih već duže vrijeme nema uzima kontakt brojeve te se upućuje prema Matić poljani na područje koje ima GSM signala da uputi poziv HGSS Stanici Delnice.

Nakon bezuspješnog pokušaja uspostavljanja veze sa izgubljenim planinarima u 16:50 h pokreće se sustav VATROTEL, te na teren izlazi sedam spašavatelja sa tri vozila. Dolaskom na lokaciju prvih spašavatelja dobiva se informacija da su izgubljeni planinari nađeni, te da se kreću jako sporo zbog iznemoglosti. Radi same sigurnosti, spašavatelji kreću njima u susret te se s njima nalaze u 18:20 h.
Nakon kratke okrepe nastavljaju pomažući u silasku te akcija završava dolaskom do automobila u 19:20 h.