HGSS

Pomoć penjačima u NP Paklenica

Jučer, 27.07., na poziv dvoje stranih državljana Stanica Zadar izašla je na još jednu intervenciju u Nacionalnom parku Paklenica.

28/07/2020

|

HGSS stanica Zadar

U sektoru Stup našeg najvećeg i najznačajnijeg penjačkog centra dvoje penjača nisu se mogli samostalno spustiti iz smjera jer im je uže zapelo u stijeni. Dva spašavatelja Stanice Zadar popela su se do njih, izvukli uže te im pomogli u spustu. U intervenciji su sudjelovali i članovi Stanice Koprivnica.

Samo u posljednjih mjesec dana HGSS Stanica Zadar u svojoj je županiji imala deset akcija i intervencija.