HGSS

Održana je završna konferencija projekta ”Jačanje kapaciteta HGSS-a -Sigurna.HR”

Jučer je u Zagrebu u hotelu Internacional održana završna konferencija projekta ''Jačanje kapaciteta HGSS-a - Sigurna.HR''.

U utorak, 12. prosinca 2023. godine, održana je završna konferencija projekta ”Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna.HR”, u Zagrebu, Hotel Internacional, pri čemu se istaknula važnost koju je provedba projekta imala za razvoj HGSS-a, kao temeljne operativne snage sustava civilne zaštite, i to kroz podizanje razine spremnosti i odgovora uslijed velikih nesreća i katastrofa.


Prisutnima su se na početku obratili Josip Brozičević, pročelnik HGSS-a, Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda te Karmen Cerar, načelnica Sektora za projekte iz područja vodnoga gospodarstva, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Kroz svoje obračanje prisutnima, izrazili su visoko zadovoljstvo ostvarenim rezultatima projekta.

Voditeljica strateškog projekta HGSS-a prisutne je pobliže upoznala s temeljnim parametrima projekta, projektnim aktivnostima kao i ostvarenim rezultatima projektačija je financijska realizacija sredstava gotovo 100%. Ujedno, najavljen je i novi strateški projekt HGSS-a koji predstavlja nastavak i drugu fazu predmetnog projekta, a čija se financijska potpora i provedba namjerava ostvariti kroz programsko razdoblje 2021. – 2027., Programa konkurentnost i kohezija.

U sklopu konferencije, upriličena je i panel rasprava na temu „Pogled u strategiju prevencije, pripravnosti i odgovora na ugroze“ na kojem su sudjelovali: Dražen Štajduhar, načelnik Sektora za smanjenje rizika od katastrofa, Ravnateljstva civilne zaštite, Mr.sc. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih Voda, Profesori Dr.sc. Branko Grisogono i  Doc.dr.sc Josip Stipčević s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mag.iur. Marko Rakovac, izvršni pročelnik HGSS-a, mag.ing.admin.chris. Josip Granić, instruktor spašavanja s voda i poplava.

Ravnateljstvo civilne zaštite, u suradnji s drugim sudionicima sustava Civilne zaštite,izradilo je Strategiju upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine. Uvažavajući činjenicu sve učestalijih i intenzivnijih pojava katastrofa u svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj, primarno kao rezultat klimatskih promjena nameće se potreba daljnjeg povećanja spremnosti Republike Hrvatske da na učinkovitiji način reagira na te događaje te planira mjere za sprječavanje i ublažavanje katastrofa, između ostalog i unaprjeđenjem zakonodavnih okvira za smanjenje rizika. Učinkovito upravljanje rizikom od katastrofa, s ciljem sprječavanja nastanka novih ili smanjenja postojećih rizika od katastrofa, ključno je za Republiku Hrvatsku kako bi se dodatno podigla otpornost i sigurnost društva, uključujući i otpornost kritične infrastrukture od nacionalnog značaja te poticanje daljnjeg razvoja sigurnog i stabilnog okruženja kao preduvjeta za kvalitetan život, privlačenje investicija i održivi gospodarski rast.Značajnu ulogu u jačanju svijesti društva o važnosti smanjenja rizika od katastrofa ima Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa kojom koordinira Ministarstvo unutarnjih poslova, kao tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite. Platforma povezuje političku, operativnu i znanstvenu razinu s glavnim ciljem prijenosa znanja, davanja rješenja, ali i izrade raznih planskih dokumenata i njihove implementacije u cilju smanjenja rizika od katastrofa, istaknuo je Dražen Štajduhar, načelnik Sektora za smanjenje rizika od katastrofa, Ravnateljstva civilne zaštite.

Partnerstvo i suradnja Hrvatskih voda i HGSS-a vrlo je važna u kriznim situacijama jer zajedničkim aktivnostima pomažemo spriječiti ili sanirati posljedice prirodnih nepogoda kojima smo svjedoci u posljednje vrijeme. Vrlo blisko surađujemo u slučaju poplava, ali i drugih nepogoda poput potresa. Siguran sam da će ovaj projekt uvelike olakšati rad na terenu i poboljšati sustav upravljanja u slučaju katastrofa jer je jačanje sigurnosnih mehanizama, obuke i opreme važno za zaštitu ljudi i imovine. Nama je lakše raditi kada znamo da imamo kvalitetnu potporu od strane HGSS-a“,istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković.

Ono na što smo ponosni je činjenica da je HGSS kroz projekt povukao gotovo 4 milijuna eura za nabavku opreme i edukaciju članova što odgovara dvogodišnjem proračunu Službe. Zahvaljujemo provedbenim tijelima, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama, na odličnoj suradnji i povećanju razine sigurnosti građana u prirodnim katastrofama. HGSS će i nadalje nastaviti s održavanjem visoke razine spremnosti i stručnosti kako bi i dalje doprinosio sustavu Civilne zaštite RH u smanjenju posljedica rizika od prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda.