HGSS

Održana dva tečaja spašavanja u ljetnim uvjetima u NP Paklenica

Ovogodišnji tečajevi održani su u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske. Posebno se zahvaljujemo docentu Capaku na savjetima i smjernicama kako bi se rizik prijenosa infekcije COVID19 virusom smanjio na prihvatljivu razinu.

Prema godišnjem planu aktivnosti HGSS-a, u organizaciji Komisije za školovanje i tehniku spašavanja, organizirana je edukacija spašavanja u ljetnim uvjetima. Radi velikog broja prijavljenih kandidata te zadržavanja visoke kvalitete pristupa edukaciji, tečaj je održan u dva termina po sedam dana, od 26.rujna do 3. listopada te 3. do 10. listopada.

O sigurnosti i prenošenju znanja brinula su se tri instruktora gorskog spašavanja uz pomoć desetak gorskih spašavatelja te desetak gostujućih predavača iz raznih specijalističkih područja unutar HGSS-a.

Zbog epidemiološke situacije kontaktiran je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i docent Capak te je sukladno dogovoru, uvodni dio tečaja održan putem videokonferencijskog linka, a uvjet za sudjelovanje u sedmodnevnom tečaju u Paklenici bio je negativan test na COVID virus.

Sve navedeno omogućilo nam je održavanje kvalitetne edukacije budućih spašavatelja i gorskih spašavatelja uz mjere smanjenja rizika od prijenosa virusa COVID19.