HGSS

Održan trening traženja u lavinama za k9 timove

Proteklog vikenda održao se komisijski trening na Platku u snježnim uvjetima.

Komisija za potrage i lavine održala je prvi ovogodišnji komisijski trening K9 odjela u organizaciji HGSS stanice Rijeka na Platku od 27. do 29. siječnja 2023. godine.

Zahvaljujući zimskim uvjetima i velikoj količini snijega, potražni timovi imali su priliku vježbati traženje i spašavanje unesrećenih kao pripremu za potencijalno traženje u lavinama.

Traženje u lavinama znatno se razlikuje od traženja u šumama, tako da su potražni timovi morali imati i adekvatnu opremu za rad u zimskim uvjetima. Kao i na svakom treningu do sad, timovi su bili podijeljeni u grupe ovisno o dobi i iskustva psa.

Psima je u zimskim uvjetima otežan rad jer se moraju kretati kroz duboki snijeg, ali unatoč tome, većina pasa je nakon dva dana treninga dolazila do markiranata skrivenih pod snijegom, otkopavala ih i označavala lajanjem.

Na treningu je sudjelovalo 36 timova, od kojih je 23 licencirano, a 13 je timova u obuci.