HGSS

Međunarodna zimska vježba na Kupresu

Međunarodnu vježbu spašavanja u zimskim uvjetima na Kupresu u Bosni i Hercegovini održali su GSS HBŽ i HGSS Stanica Šibenik.

Na vježbi, koja se održala tijekom vikenda, od 14. do 16. siječnja sudjelovala su 34 spašavatelja. Vježba je bila koncipirana u nekoliko segmenata. Započelo se predavanjem o lavinama, potragama u zimskim uvjetima, tehničkim pomagalima u potragama, a nastavilo na terenu radionicama i simuliranom akcijom spašavanja sa scenarijem u kojem je trebalo spasiti dvoje unesrećenih.

Terenska aktivnost održala se na vrhu Tikvice u neposrednoj blizini skijaških staza. Radionice su se sastojale od pet točaka: rad sa lavinskim primopredajnicima, rad s RECCO uređajima za potrage u lavinama, izrada sidrišta, sistemi za podizanje i spuštanje, navezivanje je nosiljke/akije i rad sa lavinskim sondama.

Nakon radionica uslijedila je simulirana akcija u kojoj su na šumskoj padini pronađene, zbrinute i do vrha Tikvice transportirane dvije unesrećene osobe.

Vježba, kojom je ojačana suradnja ovih dviju susjednih Stanica kojima je planinski masiv Dinara zajednička poveznica i na kojoj uslijed mogućih nesreća trebaju sinkronizirano djelovati, odrađena je na obostrano zadovoljstvo.