HGSS

Mali Koprivničanci učili o zaštiti i spašavanju

U Osnovnoj školi Braće Radić u Koprivnici u ponedjeljak, 10. listopada, održana je edukacija djece u području zaštite i spašavanja na kojoj je pored Civilne zaštite i MUP-a sudjelovao i HGSS.

Djeca su saznala koga treba zvati u slučaju nesreće i što napraviti u slučaju nesreće. Prezentirana im i je oprema koju HGSS koristi u radu. Na edukaciji je sudjelovalo oko stotinu djece.