HGSS

URED HGSS-A

Voditeljica Ureda HGSS-a

Administrator

Ime i prezime

Martina Borovec

Adresa

Galovićeva 8, Zagreb

Telefon

Mail

Odjel za ekonomske poslove

Ime i prezime

Ivan Pejaković, stručni suradnik za ekonomske poslove

Adresa

Galovićeva 8, Zagreb

Telefon

Mail

Ime i prezime

Kruno Popović, stručni suradnik za nabavu

Adresa

Galovićeva 8, Zagreb

Telefon

Mail

Odjel za pravne poslove

Ime i prezime

Bruno Korljan, voditelj pravnih poslova

Adresa

Stoci 48 A, Split

Telefon

Mail

Odjel za razvoj, infrastrukturu i projekte

Ime i prezime

Tina Roglić, voditeljica odjela za razvoj, infrastrukturu i projekte

Adresa

Stoci 48 A, Split

Telefon

Mail

Ime i prezime

Luka Dubravica, stručni suradnik za poslove provedbe EU i drugih projekata

Adresa

Stoci 48 A, Split

Telefon

Mail

Odjel za informiranje, analitiku i izdavaštvo

Ime i prezime

Jadran Kapović, stručni suradnik za informiranje i analitiku

Adresa

Stoci 48 A, Split

Telefon

Mail

Ime i prezime

Jasmina Benčić, stručni suradnik za kartografiju

Adresa

Galovićeva 8, Zagreb

Telefon

Mail

Odjel za tehničke i logističke poslove

Ime i prezime

Mladen Mužinić, stručni suradnik za tehniku i logistiku

Adresa

Stoci 48 A, Split

Telefon

Mail

Ime i prezime

Dubravko Butala, stručni suradnik za tehniku i logistiku

Adresa

Galovićeva 8, Zagreb

Telefon

Mail

Ime i prezime

Marina Knežević, domarica

Adresa

Stoci 48 A, Split

Telefon

Mail