HGSS

Konferencija “Predstavljanje dosadašnjih postignuća u okviru provedbe financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014. – 2021. RH”

Ispred HGSS-a, Izvršni pročelnik HGSS-a, Marko Rakovac, prezentirao je projekt HGSS-a "Razmjena iskustava između Hrvatske i Norveške u traganju i spašavanju iz ruševina".

U zadarskom Hotelu Kolovare, 21. rujna 2023. godine, održana je konferencija kroz koju su prestavljena dosadašnja postignuća u okviru provedbe financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. u Republici Hrvatskoj.

Nakon održanih uvodnih riječi, program konferencije obilježila je panel rasprava svih korisnika spomenutih financijskih mehanizama pri čemu je Hrvatska gorska služba spašavanja sudjelovala u drugom dijelu panel rasprave koji se odnosio na energiju i klimatske promjene, inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost, civilno društvo i Bilateralni fond.

Ispred HGSS-a, Izvršni pročelnik HGSS-a, Marko Rakovac, prezentirao je projekt HGSS-a “Razmjena iskustava između Hrvatske i Norveške u traganju i spašavanju iz ruševina”. Kroz izlaganje dan je naglasak na važnost dijeljenja znanja i razmjene iskustava, kroz bilateralnu suradnju, koja za cilj ima postizanje visoke razine spremnosti žurnih službi u traganju i spašavanju iz ruševina. Isto tako, istaknuti su rezultati projekta te obostrana zainteresiranost Hrvatskog i Norveškog partnera za nastavak suradnju kroz novi projekt čije bi se financiranje ostvarilo kroz isti mehanizam.