HGSS
backhills

Kartografija

Hrvatska gorska služba spašavanja u sklopu svojih preventivnih aktivnosti i brige o prostoru na kojem djeluje, izradom vjerodostojnih tematskih zemljovida i vodiča želi djelovati na sprečavanju nesreća.

U tom cilju HGSS je pokrenuo dugoročan program ”Kartografija” u sklopu kojeg tematskim zemljovidima i vodičima prezentira najznačajnije turističke, športsko-rekreativne i prirodne predjele RH. Svaka planinarska staza ucrtana na HGSS-ovim zemljovidima je fizički provjerena i zabilježena GPS uređajem te obrađena u GIS aplikaciji što daje najveću pouzdanost podatcima na zemljovidu.

Zemljovidi HGSS-a dostupni su u sljedećim trgovinama:

Hrvatski planinarski savez /  Iglu Sport / Kibuba / Intersport / Libricon / Bim sport / Avenza maps

Ciljevi programa kartografija

HGSS pomoću vjerodostojnih i aktualnih tematskih turističko-planinarskih zemljovida i vodiča preventivno djeluje na sprječavanja nesreća i povećanju sigurnosti kretanja na teško prohodnim i nepristupačnim prirodnim predjelima te promiče športsko-rekreativne, prirodne, kulturne i turističke sadržaje ruralnog područja RH.

Zemljovidi su cijenom pristupačni i lako dostupni korisnicima kako bi se ostvarili ciljevi programa.

Sigurnestaze.hr

Sigurnestaze.hr, web-aplikacija i interaktivni zemljovid Republike Hrvatske, namijenjen je planinarima i izletnicima. Aplikacija omogućava kreiranje vlastitih ruta, pretraživanje i istraživanje terena, staza, objekata, penjališta i vrhova, a koristi provjerene podatke iz Registra planinarskih putova i obilaznica Hrvatskog planinarskog saveza te staze pogodne za pješačenje i planinarenje prema podacima koje je na terenu prikupila Hrvatska gorska služba spašavanja.

Ova web aplikacija ne samo da olakšava istraživanje prirodnih ljepota Hrvatske već igra ključnu ulogu u promicanju odgovornog turizma i osiguravanju da korisnici imaju najnovije i najtočnije informacije. Sigurnestaze.hr postavlja nove standarde u podršci planinarima i izletnicima, čineći njihova iskustva na stazi nezaboravnima i, prije svega, sigurnima.

Ne zaboravite posjetiti sigurnestaze.hr

Tematske turističko-planinarske karte na tržištu

Ako se uzme u obzir deklaracija i svrha proizvoda, većina tiskanih materijala deklariranih kao ”Planinarske karte” ne udovoljavaju niti osnovnim kriterijima s kojim kojima bi opravdale temu i naziv. Često na tim materijalima nedostaju obvezni kartografski elementi, u pravilu su sadržaji na tim kartama zastarjeli i ne odgovaraju situaciji na terenu ili prikazani sadržaji ne postoje. Ima primjera u kojima grafičko mjerilo ne odgovara numeričkom, koordinatna mreža služi kao (kartografski) ukras, nije navedena projekcija, datum itd. U mnogim slučajevima su i same podloge karata nelegalno kopirane.

Poseban problem su turističke (pregledne) karte koje svojim turističko-promidžbenim sadržajem i izvedbom upućuju korisnika na kretanje teško prohodnim  terenom. Uz pomoć tih karata nije moguća topografska orijentacija i stjecanje utiska o reljefu i udaljenostima tako da posjetioci planinskih područja često odlaze u planinu potpuno nepripremljeni: bez vode, cipela, kape… ali s turističkom kartom u ruci.

Korisnici

Ciljani korisnici tematskog turističko-planinarskog zemljovida su domaći i strani planinari i turisti koji su zainteresirani za boravak i športsko-rekreativne aktivnosti u prirodi. Spašavatelji HGSS-a također  su korisnici ovih zemljovida jer im omogućavaju sigurniji i brži pristup unesrećenima u akcijama potraga i spašavanja.

Turističko planinarski zemljovid

Zemljovid mora biti sadržajem prilagođen prosječnom korisniku te pregledan i intuitivan te što aktualniji i vjerodostojniji. S osobitom pažnjom se na zemljovidu ucrtavaju svi elementi koji mogu poslužiti za orijentaciju i kretanje teško prohodnim ili nepristupačnim terenom.

Izvori podataka

Svi podaci potječu iz legalnih izvora. Podloga je rađena prema digitalnim podacima (topografske karte, ortofoto snimke, digitalni model reljefa) Državne geodetske uprave s kojom HGSS ima potpisan Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti unapređenja sigurnosti i spašavanja na nepristupačnim prostorima, a kojim se regulira suradnja na izradi tematskih zemljovida. Većina podataka s terena je iz vlastitih izvora autora i HGSS-a, a dobiveni su terenskim radom i bilježenjem GPS uređajem.