HGSS

Trening K9 timova na Braču

Proteklog vikenda (14. - 15. siječnja 2023. godine) na Braču je održan trening K9 timova, s naglaskom na mlade pse. Ovaj trening je ubačen između dva redovna komisijska treninga kako bi se smanjila pauza u radu mladih pasa i štenaca, što se pokazalo iznimno korisnim. Radi povećanja kvalitete i individualnog pristupa svakom timu, treniralo se u dvije grupe.

FOTO:

Jakov Kalajžić

Rad s potražnim psima je vrlo zahtjevan i započinje u ranoj psećoj dobi. Mladi psi uče kroz igru, postepeno se navikavaju na suradnju sa svojim vlasnicima odnosno vodičima, a uče se i na druge pse, kolege u timu, na markirante kroz čije traženje zapravo stvaraju naviku za traženjem nestalih osoba u stvarnim potražnim akcijama. Vodič potražnog psa ulaže jako puno vremena u razne obuke, seminare i treninge kako bi se kao tim (sa psom) osposobio za traganje.

Štenci i mladi psi te njihovi vodiči trenirali su bitne elemente koje treba izraditi, poput pravilne igre sa psima i kvalitetnog laveža pasa, dok su vodiči učili i kako pravilno markirati. Druga grupa sastojala se od pasa koji su pred licencom i licenciranih timova, a trenirali su se elementi potrebni za licencu, poput traženja na putu, usmjeravanja pasa i traženja u segmentima.

HGSS-ovi psi moraju izaći na licencu do četvrte godine života, a sama obuka prije toga traje im minimalno 18 mjeseci.
Sudjelovanjem u brojnim akcijama potraga kroz protekle godine, potražni timovi sa psima dokazali su se kao nezamjenjiv resurs na terenu.
Domaćin ovo treninga bila je HGSS Stanica Split, a sudjelovalo je 11 potražnih timova i timova u obuci.