HGSS
backhills

ITLS HR

Potrebu za uvođenjem ITLS (International Trauma Life Support) tečajeva u Hrvatskoj prva je prepoznala Hrvatska gorska služba spašavanja u namjeri da unaprijedi znanje te standardizira postupanje hrvatskih gorskih spašavatelja s ozlijeđenim osobama u akcijama spašavanja.

Vizionarsko razmišljanje Hrvatske gorske službe spašavanja učinile su ITLS, kao najdjelotvorniji sustav zbrinjavanja ozlijeđenih osoba u svijetu, dostupnim svim službama i osobama uključenim u izvanbolničko zbrinjavanje ozlijeđenih osoba u Hrvatskoj.

ITLS je neprofitna globalna organizacija posvećena prevenciji smrti i nastanka invalidnosti uslijed traume.

Svoje ciljeve ostvarujemo edukacijom osoba uključenih u hitno zbrinjavanje ozlijeđenih osoba.

Organizacija je osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama 1985. pod nazivom Basic Trauma Life Support (BTLS). Od lokalnog i regionalnog tečaja za djelatnike izvanbolničkih hitnih medicinskih službi BTLS je izrastao u globalnu organizaciju s više od 80 podružnica i trenažnih centara diljem svijeta, zbog čega je 2005. godine preimenovan u International Trauma Life Support (ITLS).

Kao prvi takav tečaj u svijetu, ITLS je međunarodno prihvaćen kao standardni program edukacije za izvanbolničko zbrinjavanje ozljeđenika.

Zbrinjavanje ozlijeđenih osoba, uz postupke reanimacije, najvažnije su vještine radnika izvanbolničke hitne medicinske službe (IHMS), obzirom da su oko četvrtine ukupnih intervencija IHMS upravo ozlijeđene osobe. Najveći izazov je pravilno i pravodobno zbrinuti ozlijeđenoga i time na prvom mjestu spriječiti smrtni ishod, prevenirati nastanak invalidnosti i skratiti vrijeme oporavka. Znanje, vještina, uigranost, koordinacija i timski rad, nužni su za kvalitetno a brzog zbrinjavanja ozlijeđenoga.

Upravo je ITLS tečaj pravo rješenje i ključ uspjeha, jer kroz strukturiranu edukaciju polaznici stiču teorijsko znanje i učinkovito ga povezuju s praktičnim vještinama. Polaznici se usavršavaju na realističan način, koji se u praksi pokazao posebno učinkovit.

Tokom obuke polaznici tečaja usvajaju teoretsko znanje i praktične vještine potrebne za učinkovito zbrinjavanje ozlijeđenih osoba, s naglaskom na brzu procjenu i pregled te pronalaženje svih stanja koja neposredno ugrožavaju život, uz primjenu odgovarajućih postupaka u svrhu sprječavanja posljedica ozljeđivanja.

ITLS tečaj naglašava timski rad koji funkcionira u stvarnim uvjetima i važnost uloge svakog člana u timu

Budući da u zbrinjavanju ozlijeđenih osoba na mjestu događaja sudjeluju i nemedicinske službe (vatrogasci, policajci, vojska, gorski spašavatelji, pripadnici Crvenog križa, itd…) ITLS tečajevi se, osim po naprednom programu za djelatnike medicinske struke, provode i po osnovnom programu za navedene nemedicinske službe čiji su pripadnici medicinski laici.

Edukaciju na ITLS tečajevima u svijetu pa tako i u Hrvatskoj provode instruktorice i instruktori ITLS-a, koji nakon usavršavanja propisanog za stjecanje statusa licenciranog instruktora ITLS-a obnavljaju svoju licencu u skladu s međunarodnim standardima ITLS organizacije.

Od 2004. godine su pod okriljem Hrvatske gorske službe spašavanja u Hrvatskoj, te u Sloveniji, Srbiji i Kosovu, održani su brojni tečajevi tokom kojih je educirano preko 1300 djelatnika izvanbolničkih i bolničkih službi iz Hrvatske i inozemstva.

Od 29. travnja 2008. godine dodjelom licence Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za provođenje certificiranih osnovnih, naprednih i pedijatrijskih ITLS tečajeva za Republiku Hrvatsku, ITLS Hrvatska djeluje kao samostalna podružnica.

ITLS Hrvatska je i na međunarodnoj sceni uspjela postići zavidne uspjehe, pa je tako 2009. Fred Zeidler, dr. med. spec., proglašen međunarodnim ITLS instruktorom godine (dobitnik „Ray Fowler – 2009 ITLS Instructor of the Year Award“), Antonia Baranović, dr. med. spec. je na svjetskoj ITLS konferenciji 2010. godine izabrana za ITLS medicinsku direktoricu godine (dobitnica „John E. Campbell – 2010 ITLS Medical Director of the Year Award“), a Tvrtko Pervan, dr.med.spec., je na svjetskoj ITLS konferenciji 2012. izabran za ITLS koordinatora godine (ITLS Coordinator of the year 2012. Award“).