HGSS

Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Karlovac i Veleučilište u Karlovcu sklopili Sporazum o suradnji

Za potrebe provedbe projekta „Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica“, Veleučilište u Karlovcu i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Karlovac sklopili su Sporazum o suradnji.

Svrha sporazuma je uspostava međusobne poslovne, stručne i znanstveno-nastavne suradnje u sljedećim područjima: osmišljavanja i provedbe zajedničkih stručno – znanstvenih aktivnosti, nastavne suradnje kroz sudjelovanje članova HGSS u nastavnom procesu tijekom izvođenja nastave na stručnim studijima koje izvodi Veleučilište, korištenje prostora u edukativne svrhe, uzajamnog pružanja poslovnih, organizacijskih i tehnoloških usluga radi poboljšanja ukupne efikasnosti i uspješnosti poslovanja ugovornih strana, testiranja prototipova letjelica i opreme koju konstruira i/ili proizvodi Veleučilište, redovite razmjene poslovno relevantnih informacija iz djelatnosti, poticanja i organizacije stručnih i znanstvenih predavanja, skupova te edukativnih radionica.

Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica je projekt koji Veleučilište u Karlovcu zajedno s projektnim partnerom Fakultetom strojarstva i brodogradnje Zagreb provodi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 842.024,13 EUR od čega bespovratna sredstva iznose 702.160,41 EUR (85%), dok sredstva Prijavitelja i Partnera iznose 127.150,81 EUR1 (15%).
Period provedbe je 43 mjeseca, a projekt se provodi na području Karlovačke županije i Grada Zagreba.