HGSS

Emergency call

Vježba odjela za ronilačko spašavanje na moru – Pula 2024.

U periodu od 19.-21. travnja članovi Odjela za ronilačko spašavanje su održali vježbu traganja i spašavanja na moru. Cilj vježbe je bio nastaviti raditi na protokolima pretrage i spašavanja unesrećenih osoba u morskom ambijentu. Naglasak vježbe je stavljen na definiranje tipiziranih protokola pretrage s obzirom na uvjete kakvi vladaju u moru, definirane kroz konkretne scenarije akcija u kakvim smo već kao ronioci HGSS-a sudjelovali.

28/04/2024

|

Odjel za speleoronilačko spašavanje

Ukupno su se odradila 3 segmenta vježbe tijekom vikenda – prvi je bio pretraga za nestalom osobom koja je pala s wakeboard poligona, a vjetar i struje su je odnijele u nepoznatom smjeru, drugi je bio pretraga za nestalom osobom u uvali s dubljim morskim terenom i složenom podvodnom morfologijom terena, kao i priobalnim špiljicama koje je trebalo pretražiti, dok je u nedjelju odrađen dublji trenažni zaron do dubine od 40 m u svrhu kondiciranja HGSS ronioca.

Kroz vježbu su identificirani potrebni elementi i segmenti za koje HGSS ronioci žele nastaviti poboljšavati protokole i rad, te su dogovoreni konkretni koraci na narednim vježbama s kojim će se daljnje unaprijediti rad na terenu.
U narednom periodu slične vježbe očekuju i ostale HGSS ronioce, kako bi u slučaju izbivanja akcija ovakvog tipa, HGSS bio spreman odgovoriti.