HGSS

Emergency call

Spašavanje ozlijeđene planinarke sa Crnopca

Na poziv centra 112 koji je 8. kolovoza stigao od unesrećene domaće planinarke sa Crnopca na Velebitu, trinaest spašavatelja stanice Zadar krenulo je u pomoć.

Čim je prva ekipa stigla do mjesta nesreće i zbrinula osobu koja je iščašila lakat pozvan je helikopter. Radi se o iznimno nepristupačnom, krškom terenu i izvlačenje osobe bilo bi za nju dugotrajno i mučno. Helikopter je planinarku usprkos pojačanoj buri vitlom podigao i prebacio do zračne baze Zemunik, gdje ju je dočekala Hitna medicinska pomoć.