HGSS

Emergency call

Seminar speleoloških tehnika samospašavanja za speleologe

U razdoblju od 21. -22. svibnja 2022. godine vježbalištu HGSS Stanice Zagreb („Žica“) u organizaciji Komisije za speleospašavanje HGSS-a održan je seminar o tehnikama samospašavanja za speleološke udruge.

Od 2006. godine Komisija za speleospašavanje HGSS-a kontinuirano održava seminare samospašavanja i zbrinjavanja unesrećenih u speleološkim objektima, koje je do sada završilo 338 speleologa – iz gotovo svih speleoloških udruga Hrvatske. Seminar za cilj ima osposobljavanja speleologa za pomoć sebi i svojim kolegama speleolozima u slučaju nezgode u speleološkim objektima do dolaska HGSS-a. Speleolozi su upoznati na koji način mogu pomoći u akcijama spašavanja od zbrinjavanja unesrećene osobe, davanja kvalitetne dojave o nesreći, pripreme nacrte objekta – u kojem se dogodila nesreća, pomoć u nošenju nosila, itd.

Seminar je bio usmjeren na praktičnom uvježbavanju tehnika samospašavanja. Održana su i predavanja o zbrinjavanju unutar speleološkog objekata, predavanje o organizaciji speleospašavanja u Hrvatskoj i svijetu te o organizaciji akcije speleospašavanja.

Na seminaru je sudjelovalo 16 polaznika iz 9 speleoloških udruga (SO HPD Željezničar, SO PDS Velebit, SU Kraševske Zviri, SO HPK „Sv. Mihovil“, SO Liburnija SO HPD Imber, SU Estavela, SD Ćićarija, SD Proteus). Seminar je vodilo 8 članova HGSS-a.

Zahvaljujemo se HGSS Stanici Zagreb na domaćinstvu i idealnim uvjetima za održavanje seminara, od smještaja, dvorane za predavanja, vježbališta i prije svega na ugodnom druženju u lijepom okolišu Sljemena.

Svim sudionicima seminara zahvaljujemo na velikom interesu i angažmanu. HGSS i dalje će nastojati organizirati slične seminare kako bi se još više poboljšala suradnja sa svim speleološkim udrugama i povećala sigurnost na opće zadovoljstvo svih.