HGSS

Emergency call

Sastanak gorskih službi spašavanja Srbije i Hrvatske u Zagrebu

Pripadnici gorskih službi spašavanja Srbije i Hrvatske u Zagrebu su održali radni sastanak na kojem je sudjelovalo ukupno dvadeset članova.

Prvi dio sastanka bio je posvećen postojećim zakonskim regulativama i okvirima rada, dok se u nastavku govorilo o kratkoročnim i dugoročnim ciljevima obje organizacije. Dogovoreni su zajednički projekti kao i razmjena znanja i iskustava u domeni spašavanja na nepristupačnim terenima.

Ovakvi sastanci posebno su korisni Gorskoj službi spasavanja Srbije zbog iskustva Hrvatske gorske službe spašavanja u osiguravanju zakonskog okvira djelovanja službe kroz usvajanje Zakona u HGSS-u još 2006. godine.