HGSS

Emergency call

Projekt “Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica potresa od 28. prosinca 2020. godine”

Cjelokupni projekt je pokrenut od strane Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova.

Iznos koji će HGSS povući iz Fonda solidarnosti Europske Unije je 60.068,95 EUR.

Tim sredstvima pokriveni su troškovi izvanredne nabave opreme, popravka opreme, zamjena opreme, izvanredne nabave IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) opreme i IT sustava, izvanredno korištenje te izvanredno povećanje uobičajene potrošnje goriva, električne energije te drugih oblika obnovljive energije za potrebe službi spašavanja i troškovi rada na sanaciji posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije 2020/2021 godine.