HGSS

Emergency call

Održana vježba potrage i spašavanja zrakoplova “ASAR 2021-3”

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH u neposrednoj blizini Zračne luke Split u subotu, 13. studenoga, održana je vježba potrage i spašavanja zrakoplova „ASAR 2021-3“.

14/11/2021

|

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH

FOTO:

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH

Vježba je organizirana temeljem Godišnjeg plana vježbi u sustavu civilne zaštite za 2021. godinu, a u cilju uvježbavanja i provjere komunikacijskih sustava sudionika sustava potrage i spašavanja zrakoplova, kao i koordiniranog kriznog komuniciranja svih sudionika vježbe.

Tema vježbe bila je provjera procedura za operativno djelovanje sudionika sustava potrage i spašavanja zrakoplova u slučaju zrakoplovne nesreće na kopnu u priobalnom dijelu teritorija Republike Hrvatske (Splitsko – dalmatinska županija) i nastavak je na komunikacijsku vježbu „ASAR 2021 – 1“ i na stožernu vježbu „ASAR 2021 – 2“.

Ravnatelj dr.sc. Damir Trut rekao je kako su se kroz vježbu uvježbavala sve snage koje bi i inače u takvim slučajevima trebale djelovati. Sustav civilne zaštite se priprema za sve vrste nesreća i katastrofa, a sve operativne snage trebaju biti pripremljene kako bi mogle djelovati i pružati pomoć kada je potrebno. Sve snage bile su koordinirane iz Područnog ureda civilne zaštite Split, a koordinator na lokaciji bio je pročelnik Područnog ureda civilne zaštite.

Prema scenariju vježbe voditelj smjene Oblasne kontrole zračnog prometa Zagreb obavještava Operativni centar civilne zaštite da je posada prijavila izvanrednu situaciju u letu te zatražila prisilno slijetanje zrakoplova. Zrakoplov avio kompanije ATM marke Bombardier Dash 8 Q400 sa 34 putnika i 4 člana posade u 10:55 sati poletio je sa Zračne luke Split u smjeru Zračne luke Zagreb. U zadnjoj zaprimljenoj radio poruci u 10,57 sati, pilot nakon polijetanja prijavljuje udar ptice u lijevi motor te traži slijetanje na Zračnu luku Split. Nakon toga kontrola leta gubi radio vezu sa zrakoplovom te se gubi i vizualni kontakt s istim. Temeljem važećih procedura i propisanih postupanja Hrvatska kontrola zračne plovidbe sve dostupne i relevantne podatke prosljeđuje Operativnom centru civilne zaštite, koji pokreće aktivnosti za aktiviranje nadležnih tijela za potragu i spašavanje zrakoplova.

Na vježbi su sudjelovali predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Oružanih snaga RH, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatskog Crvenog križa, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Međunarodne zračne luke Zagreb i Zračne luke Split.

Ciljevi vježbe bili su provjera usklađenosti operativnog djelovanja svih sastavnica sustava potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama tijekom svih faza provedbe akcije, provjera djelovanja Spasilačko koordinacijskog centra na kopnu u funkciji uzbunjivanja sustava, u pripremi i provedbi potražno-spasilačkih aktivnosti, u informiranju javnosti te zaključenju operacije potrage i spašavanja, provjera procedura za pokretanje spasilačke akcije i uspostave funkcije koordinacije operativnih snaga na lokaciji prisilnog slijetanja zrakoplova (zrakoplovne nesreće), provjera djelovanja nadležnog Područnog centra za potragu i spašavanje na kopnu u funkciji koordinacije provedbe aktivnosti sudionika operativne akcije, provjera funkcionalnosti upravljanja akcijama potrage i spašavanja na lokaciji prisilnog slijetanja zrakoplova, nadogradnja i jačanje sustava osposobljavanja i uvježbavanja sudionika potrage i spašavanja te implementacija naučenih lekcija u važeće propise koji definiraju problematiku zrakoplovne potrage i spašavanja.

U izložbenom prostoru nakon vježbe prisutni su mogli razgledati opremu Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite. Radi se o opremi za stabilizaciju zrakoplova u vrijednosti 7,5 milijuna kn. Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite nedavno su prošli obuku stabilizacije zrakoplova i premještanja u svrhu oslobađanja poletno-sletne staze sukladno zrakoplovnim propisima i specifičnoj opremi, za što su dobili međunarodni certifikat te će moći djelovati i izvan granica Republike Hrvatske.