HGSS

Emergency call

Održan prvi K9 tečaj za članove HGSS-a

Tečaj je održan s ciljem upoznavanja novih članova Odjela s radom potražnih pasa

Proteklog se vikenda u Gospiću održao prvi K9 tečaj za članove HGSS-a. Cilj je ovog tečaja upoznavanje budućih vodiča pasa s radom Odjela, kao i edukacija o radu sa psima općenito.

Na tečaju je održano niz zanimljivih i korisnih predavanja kao što su povijest Odjela, detalji o licenciranju airscent i mantrail timova, socijalizacija pasa, povijest radnih pasa i kako s njima živjeti, kako psi uče, a kako komuniciraju, što je motivacija i kako upravljati nagonima pasa, teorija i kretanje mirisa, vjerojatnost detekcije K9 tima, uloga markiranta u radu sa psima, traženje posmrtnih ostataka i pretraživanje ruševina.

Uz teorijska predavanja, održano je i nekoliko pokaznih vježbi. Polaznici su imali priliku vidjeti kako pravilno markirati, kako koristiti marker u treningu za potvrdu željenog ponašanja i olakšati psu učenje te kako privući fokus psa u različitim svakodnevnim situacijama.

Na tečaju je sudjelovalo 23 člana HGSS-a. Iako je tečaj zamišljen za nove potencijalne vodiče pasa i nelicencirane timove, ovom se tečaju pridružila i nekolicina licenciranih kako bi proširili svoje do sad stečeno znanje.

Rad sa psima je izrazito zahtjevan i kompleksan te se razlikuje od jedinke do jedinke. U nadi da ćemo postati još stručniji i bolje educirani te lakše razumjeti naše četveronožne prijatelje, Komisija za potrage i K9 odjel nastavit će s praksom održavanja ovakvih tečajeva.