HGSS

Emergency call

Na Biokovu postavljen IoT mjerni uređaj za prikupljanje meteoroloških podataka

Na lokaciji planinarskog skloništa Pakline na Biokovu Hrvatski telekom je uz pomoć HGSS Stanice Split i Parka prirode Biokovo, postavio IoT mjerni uređaj za prikupljanje meteoroloških podataka.

28/09/2022

|

HGSS stanica Split

Postavljeni mjerni uređaj ima autonomno napajanje, a svrha mu je prikupljanje podataka o temperaturi i vlazi zraka koji se zatim u stvarnom vremenu prikazuju na mobilnoj aplikaciji što omogućava budućim korisnicima praćenje i analiziranje podataka za različite potrebe. Tako, primjerice, HGSS može pristupiti preciznim meteorološkim podacima na pojedinoj lokaciji i planirati potrebne intervencije u skladu s tim podacima.

– Sklonište Paklina smješteno je na 852 metra nadmorske visine na grebenu iznad autohtone borove šume Pakline. U sklopu pilot projekta povećanja sigurnosti u planinskim, šumovitim i neurbanim područjima na skloništu su postavljeni moderni mjerni uređaji Hrvatskog telekoma koji odašilju podatke u stvarnom vremenu što je izuzetno bitno za pravovremene reakcije nadležnih službi za sigurnost – kazao je Stipe Božić.

Navedena IoT tehnologija, zbog visoke razine prilagodljivosti, svoju primjenu može pronaći u gotovo svim tržišnim segmentima poput industrije, pametnih gradova, transporta, logistike ili poljoprivrede. Rješenja je moguće prilagoditi individualnim potrebama korisnika, koji na taj način mogu očitavati status praćenih parametara te planirati upravljanje istima. Plan je nastaviti s postavljanjem IoT mjernih uređaja i na drugim odabranim lokacijama koje se nalaze blizu zaštićenih područja šuma, te unutar požarno rizičnih područja.