HGSS

Emergency call

Međunarodna vježba ljetnih tehnika spašavanja stanice Šibenik

Uz 22 spašavatelja domaćih snaga u vježbi je sudjelovalo 12 spašavatelja iz BiH i to iz stanice Gorske službe spašavanja Hercegbosanske županije što je ovoj vježbi dalo međunarodni karakter.

Ovog vikenda, točnije u subotu 20. svibnja na Promini u organizaciji HGSS stanice Šibenik održana je vježba ljetnih tehnika spašavanja. Uz 22 spašavatelja domaćih snaga u vježbi je sudjelovalo 12 spašavatelja iz BiH i to iz stanice Gorske službe spašavanja Hercegbosanske županije što je ovoj vježbi dalo međunarodni karakter.

Scenarij vježbe zamišljen je kao spašavanja dvoje penjača koji su doživjeli nezgodu na tridesetak metara visokoj stijeni. Za to su izrađena sidrišta te dvije linije za spuštanje unesrećenih u podnožje stijene te jedna linija za podizanje istih na sigurno odakle su kosim transportom prebačeni do Pl. doma. U vježbi su korištena sva znanja,sredstva i tehnike kojima se spašavatelji služe u stvarnim situacijama.

Analizom vježbe zaključeno je da su spašavatelji spremni odgovoriti bilo kakvom izazovu iz ove domene djelovanja. Još jednom treba naglasiti dobru suradnju sa GSS HBŽ sa kojima dijelimo preko 150 kilometara granice na planinama Dinari i Kamešnici gdje bi u slučaju bilo kakvih nesreća trebali zajedno djelovati.