HGSS

Emergency call

Dežurstvo Stanice Samobor na međunarodnoj utrci Žumberak Trail

Dežurna ekipa HGSS Stanice Samobor osiguravala je utrku u trajanju od 24 sata.

Međunarodna utrka Žumberak Trail 2021 odvijala se na području Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, a trajala je od petka 20. kolovoza do subote 21. kolovoza.

Bilo je više od 700 prijavljenih natjecatelja, a trčalo se na četiri staze: Ultra (104 km), Duga (42 km), Kratka (15 km) i Rekreativna (8 km). Početak utrke bio je u petak u 23 h, dok je predviđeno trajanje utrke bilo ukupno 24 sata. Dežuralo je ukupno 15 članova podijeljeni u četiri tima.

Dežurstvo je prošlo dobro, s dvije manje intervencije.