HGSS

Emergency call

Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112

Vijeće Europskih zajednica je 29. Srpnja 1991. godine donijelo Odluku o Ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 koji sve hitne službe u EU integrira u jedinstveni sustav.

O BROJU 112

Besplatnim pozivom na broj 112 u bilo kojoj državi članici Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi (policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe).

Pomoć u opasnosti zatražite na broj 112

Smireno recite:

• što se dogodilo

• gdje se dogodilo

• ima li ozlijeđenih osoba i koliko

• operater će vam po potrebi postaviti dodatna pitanja važna za učinkovito djelovanje hitnih službi

BROJ 112 U REPUBLICI HRVATSKOJ

Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. Veljače 2005. Godine. Uspostavljen je jedinstveni sustav kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.

Osnovne prednosti i značajke broja 112:

• broj 112 dostupan je 24 sata dnevno, 365 dana u godini, a pozivi su besplatni

• pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne I strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima

• pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe

• sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku

• hitne službe u svome operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater na broju 112 takve pozive ne prespaja.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite i neprekidno (365/24/7) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila. Koordinira hitne službe, zaprima obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima te provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Pozivom na broj 112 može se pokrenuti:

• akcija traganja i spašavanja na kopnu i moru

• hitni prijevoz zrakom unesrećenog, organa ili tima za transplantaciju,

• timovi za traganje i spašavanje ili vatrogasaca

• lociranje unesrećenog pozivatelja

• angažiranje nadležnih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite

Sustav 112 nema vlastite operativne snage na terenu, ali je sa svojim informacijskim i komunikacijskim resursima, poznavanjem nadležnosti i procedura u hitnim situacijama te ažurnim bazama podataka o hitnim službama i ostalim operativnim snagama, neizostavna komponenta sustava civilne zaštite.