HGSS

Emergency call

Brza akcija na Marjanu

11. rujna u 11:13 na dežurni telefon HGSS Stanice Split stigla je dojava Centra od 112 o nesreći na južnoj strani Marjana. Radilo se o ženskoj osoba koja je pala i ozlijedila skočni zglob. U akciji je sudjelovalo pet članova Stanice Split. Unesrećena je predana ekipi HMP u 12:15.

13/09/2021

|

HGSS stanica Split

Ovo je još jedna u nizu ovogodišnjih akcija spašavanja u Park šumi Marijan. Broj intervencija, praktički u samom središtu grada, znatno je povećan iz više razloga. Jedan od razloga je povećan broj turista kao i to što je Marjan gradska rekreativna zona koja postaje sve popularnija.

Grad Split i Park šuma Marijan provode niz projekata na infrastrukturnom uređenju pješačkih, biciklističkih i poučnih staza. Također se radi na obnovi kamenih kućica, vidikovaca i odmorišta te izradi botaničke karte. U ponudu spada i sportsko penjalište Šantinine stine.

Sve ovo rezultiralo je potpisivanjem sporazuma o suradnji između JU Park šuma Marijan i HGS Stanice Split, koji će pojačati sigurnost posjetitelja ovog gradskog bisera o kojem se već na daleko priča. Rijetki su gradovi u svijetu koji u svom centru imaju preko 800 biljnih vrsta. HGSS je resurs sigurnosti Grada Splita, zato nam je drago što smo sporazumom učvrstili suradnju, na dobrobit i sigurnost svih posjetitelja grada Splita i Park šume Marjan!