HGSS

Emergency call

Angažman HGSS-a na području Požeško-slavonske županije vezano uz olujno nevrijeme

HGSS Stanica Požega, kao sastavnica operativnih snaga civilne zaštite, angažirana je na području cijele županije u spašavanju ljudskih života i na pomoći u sanaciji posljedica olujnog nevremena.

U suradnji s lokalnim stožerima te drugim sastavnicama civilne zaštite i vatrogastva od 19. do 22.07.2023. godine izvršen je niz intervencija od akcija spašavanja planinara koje je nevrijeme zateklo u šumi do sanacije šteta na objektima te uklanjanja stabala s prometnica..

19.07.2023
Akcija Papuk, u 18.40 sati dojava 112, intervencija u suradnji sa stanicom Orahovica, dvoje planinara iz Varaždina zalutali su na području Papuka i zateklo ih nevrijeme. Na osnovu lokacije isti su pronađeni neozlijeđeni te su odvezeni do naselja Velika, gdje im se nalazio osobni automobil. Sudjelovali su 2 pripadnika stanica Požega i 2 pripadnika stanica Orahovica.

Pakrac i Lipik. Sanacija objekata u Pakracu, 4 objekta, 2 pripadnika HGSS Stanica Požega.
Sanacija krovišta stambena zgrada 3 pripadnika HGSS Stanica Požega.
Sanacija krovišta u Lipiku 2 pripadnika, HGSS Stanica Požega..

20.07.2023
Sanacija objekata na području Požege, HGSS Stanica Požega i Osijek.
Stanica Osijek ukupno 6 pripadnika sanirali objekte u naseljima Seoci i Vrhovci.

Sanacija štete i uklanjanje porušenih stabala na području izletišta Omanovac kod Pakraca, ukupno 4 pripadnika.

21.07.
Sanacija krovišta stambenoj zgradi u Pakracu, 2 pripadnika

22.07.2023.
Intervencije na području Grada Lipika. Naselje Bukovčani, uklanjanje srušenog stabla s prometnice, te obilazak naselja Kovačevac i Gornji Čaglić.

Sanacija krovova na obiteljskim kućama 3 pripadnika, te 3 suradnika.

Poljana, Društevni dom, sanacija krovišta. 4 pripadnika.

23.07.2023. godine
Članovi HGSS Stanice Požega, posvetili su se sanaciji vlastitih objekata koji su oštećeni u nevremenu.

Ukupno je u razdoblju od 19.-22.07.2023. godine angažirano 33 pripadnika HGSS-a Stanica Požega, 2 pripadnika stanice Orahovica te 6 pripadnika Stanica Osijek.