HGSS

Emergency call

40 pripadnika HGSS-a poslano u pomoć Italiji i Rumunjskoj

U sklopu modula Civilne zaštite EU narednih tjedan dana 40 članova HGSS-a bit će u Italiji i Rumunjskoj.

U sklopu sustava Civilne zaštite EU na dva različita scenarija idućih tjedan dana bit će angažirano 40 pripadnika HGSS-a. U Italiji spašavatelji će pristupiti  modulu spašavanju iz ruševina i lavina, a istovremeno u Rumunjskoj, odvijat će se senariji spašavanja i pomoći u poplavama. 

U sklopu Civilne zaštite EU djeluje više modula koji su sastavljeni od raznih segmenata pomoći i spašavanja u situacijama katastrofa. Svaki modul karakterizira autonomnost članova, timova i samih službi, a ima za cilj pokazati spremnost na izvanredne i iznenadne situacije. Svrha djelovanja naših pripadnika na ovim modulima je buduća certifikacija Hrvatske gorske službe spašavanja, ali i Civilne zaštite RH u ovim modulima, što će dati dodatnu potvrdu vrhunske opremljenosti, sposobnosti i znanja svih dionika HGSS-a.

Poseban izazov za vodstvo obje vježbe je potpuna autonomnost timova što uključuje neovisan sustav električne energije, vlastitu prehranu, autonomno djelovanje na terenu u periodu od 72 sata i druge izazove koji se stavljaju pred timove.

Naši članovi sudjeluju u vježbi sa deset vozila i dva vozila sa pripadnicima Civilne zaštite RH, tri plovila, dvije bespilotne letjelice, jednim zapovjednim i jednim logističkim vozilom.

Odlasku na navedene vježbe prethodila je višemjesečna priprema kroz brojne treninge i akcije.