HGSS

Edukativni vikend HGSS Stanice Rijeka

Kao jedan od načina približavanja rada HGSS stanice Rijeka potencijalnim novim članovima, od 21. do 23.05., organizirana je trodnevna vježba, tzv. ''Edukativni vikend'' na Platku, na kojem je sudjelovalo 14 potencijalnih kandidata te 20 članova Stanice Rijeka.

Cilj vježbe bio je, kroz razna predavanja, vježbe i simulacije akcija spašavanja, potencijalnim kandidatima približiti gorsko spašavanje i rad Stanice Rijeka, odnosno upoznavanje prijavljenih kandidata u pogledu osobnosti, tehničkog znanja i fizičkih sposobnosti.

Važno je napomenuti kako su svi prijavljeni kandidati članovi penjačkih, alpinističkih ili speleoloških udruga i klubova. Ujedno, članom Stanice Rijeka postaje se isključivo nakon što kandidata za pripravništvo i proces školovanja predlože dva gorska spašavatelja Stanice. Ovaj edukativni vikend važan je zbog međusobnog upoznavanja s potencijalnim novim članovima.