HGSS
backhills

Postupak javne nabave dronova s pripadajućim kamerama i dodatnom opremom

31. listopada 2018. g. na Elektroničkom oglasniku javne nabave pokrenut postupak javne nabave dronova s pripadajućim kamerama i dodatnom opremom.