HGSS
backhills

Plan nabave Hgss-a za 2018. g.

Plan nabave donosi se za proračunsku 2018. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podatke o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora.